HTX Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ SẦU RIÊNG THÀNH CÔNG

Tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi hiện có khoảng 200 ha sầu riêng được sản xuất theo hướng quy mô lớn với hơn 6000 cây sầu riêng giống Monthong, Ri 6, Musang King. Phân nửa số cây này đang cho trái.

200

ha

300

tấn/năm

Điểm nổi bật sầu riêng Thành Công

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nibh euismod tincidunt ut.

Block "955" not found

Block "404" not found