Chấm OCOP ba sao

Z4966795968188 8db12a4d578723ae76a80a08131f1e66

Ngày 08/12 vừa qua, tại UBND huyên Lâm Hà, HTX Thành Công đã cùng 6 chủ thể khác tham gia chấm OCOP đợt hai của huyện  Lâm Hà do Phòng Nông nghiệp chủ trì với sự xuất hiện của các ban nghành trong huyện và đại diển của Sở nông nghiệp tỉnh.

Z4966795936459 3da435a8fe0f7011ce211d470c27c57f Z4966795959670 8c2f31c1e09a6fb28f1b5e71e4cc285e Z4966795968188 8db12a4d578723ae76a80a08131f1e66

 

`