SẢN XUẤT SẦU RIÊNG

Là Hợp tác xã (HTX) sầu riêng đầu tiên của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, sầu riêng Thành Công (TC Durian) tập hợp những hộ nông dân có thâm niên trồng và chăm sóc sầu riêng trên 10 năm và hiện đang thu hoạch tốt trên vườn của mình.

Với mong muốn lớn mạnh hơn nữa, HTX sầu riêng Thành Công được thành lập gồm 15 hộ nông dân có quyết tâm thành công bằng cây sầu riêng. Với tổng diện tích sầu riêng của HTX lên đến 500 ha, với số cây lên tới 6000 cây trong đó phân nửa là đang cho trái.

Với sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền địa phương, HTX đã thành lập đầu năm 2023 và chuẩn bị đón vụ mùa chính thức vào cuối năm.

Đồng hành chúng tôi là sứ mệnh “TC Durian giúp kiến tạo năng lượng thiện lành cho cơ thể và tâm trí con người bằng việc mang đến nguồn thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ tươi mới thuần thực vật”

20230304 171441
Dji 0924 Re
Sau Rieng Thanh Cong 3 (4)
Mr. Bùi Quang Tiến
Chủ Tịch HTX TC Durian
Lê Minh Hoan
Bộ trường Bộ Nông Nghiệp