Z4427782746344 Bb40782ece44dc63af9c61d609495e8a

GIỚI THIỆU

Là Hợp tác xã (HTX) sầu riêng đầu tiên của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, sầu riêng Thành Công (TC Durian) tập hợp những hộ nông dân có thâm niên trồng và chăm sóc sầu riêng trên 10 năm và hiện đang thu hoạch tốt trên vườn của mình.

Với mong muốn lớn mạnh hơn nữa, HTX sầu riêng Thành Công được thành lập gồm 13 hộ nông dân có quyết tâm thành công bằng cây sầu riêng. Với tổng diện tích sầu riêng của HTX lên đến 200 ha, với số cây lên tới 6000 cây trong đó phân nửa là đang cho trái.

Với sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền địa phương, HTX đã thành lập đầu năm 2023 và chuẩn bị đón vụ mùa chính thức vào cuối năm.

Đồng hành chúng tôi là sứ mệnh “TC Durian cùng khách hàng thành công”

Z4211475151056 12b9af59933370e7165d3c3982f3ff88
Z4211475183596 8a1b009fd53afe17152d5cf33ed59c56

Hồ sơ ứng tuyển OCOP 3 sao của HTX Sầu riêng Thành Công

Bối cảnh

  • Sầu riêng đang là cây ăn trái giúp người nông dân Tây nguyên đa dạng hóa cây trồng và tăng thu nhập.
  • Tây nguyên đang hình thành lên vùng nguyên liệu lớn thứ hai cả nước sau thủ phủ sầu riêng miền Tây Nam Bộ.
  • Vụ mùa sầu riêng của Tây nguyên (từ tháng 10 – 12) đến sau Tây Nam bộ (từ tháng 3-6) và Đông Nam bộ (từ tháng 7 – 9)
  • Kỹ thuật canh tác sầu riêng ngày một phổ cập, các công nghệ khoa học được áp dụng rộng dãi mang đến chất lượng ngày một cao cho sầu riêng Tây nguyên
TIN TỨC

MỤC TIÊU HTX

Dji 0898 Re

QUY MÔ SẢN XUẤT

Vuon Sau

200 ha

Phân nửa là cây đã cho trái

Cy Sau

2 -15

Số năm trồng
Giong Sau

300 tấn

Sản lượng 1 năm
20230223 103453

15 hộ

Số hộ tham gia HTX

Cơ cấu tổ chức

  1. HTX cơ cấu thành bốn cấp: Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị (HĐQT), ban giám đốc và Kiểm soát viên độc lập.
  2. Đại hội thành viên họp hàng năm quyết định các vấn đề tồn tại và phát triển của HTX.
  3. HĐQT họp hàng quý đưa ra đường hướng hoạt động của HTX.
  4. Ban giám đốc điều hành hoạt động HTX
  5. Kiểm soát viên kiểm soát HTX độc lập với HĐQT.
Mr. Bùi Quang Tiến
Chủ Tịch HTX TC Durian
Lê Minh Hoan
Bộ trường Bộ Nông Nghiệp