TC DURIAN | SẦU RIÊNG THÀNH CÔNG

TC Durian là thương hiệu Hợp tác xã sầu riêng Thành Công tại Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích sầu riêng của HTX lên đến 200 ha, với số cây lên tới 6000 cây trong đó phân nửa là đang cho trái.

QUY MÔ SẢN XUẤT

Vuon Sau

200 ha

Phân nửa là cây đã cho trái

Cy Sau

2 -15

Số năm trồng
Giong Sau

300 tấn

Sản lượng 1 năm
20230223 103453

15 hộ

Số hộ tham gia HTX

MỤC TIÊU HTX

Dji 0898 Re
Mr. Bùi Quang Tiến
Chủ Tịch HTX TC Durian
Lê Minh Hoan
Bộ trường Bộ Nông Nghiệp