THƯƠNG MẠI SẦU RIÊNG

Không chỉ sản xuất sầu riêng, HTX sầu riêng Thành Công còn tham gia thương mại các sản phẩm sầu riêng.

Các hộ nông dân có thể ký gửi hàng hoá cho HTX, HTX sẽ thanh toán cho bà con theo giá bán thực tế với một mức phí nhỏ; bà con cũng có thể gửi HTX bán theo giá mong muốn, HTX sẽ thu mua sản phẩm của bà con với giá tốt  nhất.

Ngoài các sản phẩm về sầu riêng, HTX cũng là đầu mối cung cấp phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho các họ nông dân trong vùng có nhu cầu.

Sau Rieng Thanh Cong 3 (15)
Sau Rieng Thanh Cong 3 (14)
Sầu riêng Ri6
Mr. Bùi Quang Tiến
Chủ Tịch HTX TC Durian
Lê Minh Hoan
Bộ trường Bộ Nông Nghiệp