Chúc mừng Sầu riêng Thành Công

Z4427782746344 Bb40782ece44dc63af9c61d609495e8a

Sầu riêng Thành Công – TC durian đã chính thức ra mắt vào sáng qua tại văn phong HTX; thôn Sình Công, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà.

 

Xin chúc mừng anh chị em đã đoàn kết – gắn bó để cùng làm nên thương hiệu Thành Công

 

Z4427782746344 Bb40782ece44dc63af9c61d609495e8a

 

 

`