Giá sầu riêng Thái Lan có xu hướng xuống thấp trong ngày 31 tháng 3 năm 2023

Sau Musang King

 

Danaiwat Jaidech from Trigle.com

Cập nhật 31 T3 2023a

Tại Thái Lan, giá thu mua sầu riêng Mon Thong trong ngày 31 tháng 3 năm 2023 có xu hướng giảm so với giá ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Giá thu mua ngày 31 tháng 3 năm 2023 ghi nhận được như sau:
Sầu riêng Mon Thong:
Loại AB 5.83 USD/kg (Trọng lượng: 2-5.5kg)
Loại C 4.37 USD/kg (Trọng lượng: 2-5.5kg)

Giá ngày 28 tháng 3 năm 2023:
Sầu riêng Mon Thong:
Loại AB 6.7 USD/kg (Trọng lượng: 2-5.5kg)
Loại C 5.10 USD/kg (Trọng lượng: 2-5.5kg)

 

Comments are closed.

`