Hai bài báo

Cy Sau

Tính đến ngày 30/5, Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch 60.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc. Dự kiến, Trung Quốc sẽ nhập thêm 20.000 tấn sầu riêng trong tháng 6, nâng tổng sản lượng nửa đầu năm 2023 lên 80.000 tấn.

Theo Doanh nghiệp và Kinh doanh ngày 31th5 2023

Thái Lan xuất khẩu 480.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023

Theo: Produce Report ngày 15 th6 2023

Cy Sau

`