4 Cách phân biệt sầu riêng Ri6 và sầu riêng Mongthong

Sau Rieng Thanh Cong 3 (11)

Sầu riêng Ri6 và sầu riêng Mongthong là hai giống sầu riêng phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, để phân biệt chúng có thể khó vì chúng có ngoại hình và hương vị tương đối giống nhau.

Dưới đây là một số cách để phân biệt giữa sầu riêng Ri6 và sầu riêng Mongthong:

1. Kích cỡ sầu riêng Ri6 và sầu riêng Mongthong

  • Sầu riêng Mongthong thường lớn hơn sầu riêng Ri6.
  • Quả của sầu riêng Mongthong có kích thước khoảng 1-2kg, trong khi sầu riêng Ri6 thường chỉ nặng khoảng 0,5-1kg.

2. Màu sắc sầu riêng Ri6 và sầu riêng Mongthong

  • Sầu riêng Mongthong có màu sắc đỏ tươi hơn so với sầu riêng Ri6.
  • Sầu riêng Mongthong cũng có vân màu đỏ rõ nét hơn trên bề mặt quả.

3. Mùi thơm sầu riêng Ri6 và sầu riêng Mongthong

  • Sầu riêng Mongthong có hương thơm đặc trưng hơn so với sầu riêng Ri6.
  • Mùi thơm của sầu riêng Mongthong cũng khá nồng và bền vững hơn.

4. Hạt sầu riêng Ri6 và sầu riêng Mongthong

  • Hạt sầu riêng Mongthong to hơn so với hạt của sầu riêng Ri6.
  • Hạt của sầu riêng Mongthong cũng có màu trắng đục hơn so với hạt sầu riêng Ri6.

 

Tuy nhiên, để chắc chắn phân biệt được sầu riêng Ri6 và sầu riêng Mongthong, nên đến các cửa hàng uy tín và mua sầu riêng từ nguồn tin cậy để đảm bảo chất lượng.

`