1/3 Chặng đường

Tháng 4/2023 tại Sình Công, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Những vườn sầu riêng của HTX sầu riêng Thành Công đã xổ nhụy thành công và kết trái. Năm nay, thời tiết không được thuận lợi như ba năm trước, khô hạn kéo dài và những trận mưa đầu mùa đã đến rất bất ngờ mang theo nhiều nguy hiểm cho những vườn sầu riêng đang chuẩn bị xổ nhụy.

Ở nhiều khu vực trong tỉnh Lâm Đồng, những bông đang sổ nhụy hoặc chưa xổ đã bị dư đạm do mưa đầu mùa và “tháo khớp” hoa rời khỏi cuống.

HTX đã xử lý được vấn đề này và đã vượt qua được thời kỳ khó khăn. 

Nhưng vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi những trái sầu riêng to tròn đều cơm vàng thơm ngon được giao cho khách hàng, còn nhiều thách thức.

Như lời chủ tịch HTX đã thông báo: “Chúng ta mới được 1/3 chặng đường đến thành công thôi” 

Z4282797758561 0e3784a388456180067b7657a6fd06dc

`